Lõppastmekoolitus

Lõppastmekoolitus tuleb läbida esmase juhiloa kehtivuse ajal. Esmased juhiload kehtivad 24 kuud.

Koolituse eesmärgiks on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi propageerimine.

Lõppastmekoolitusele võib tulla kohe, kui esmased juhiload on käes. Koolitusele tulles tuleb kaasa võtta esmane juhiluba või isikut tõendav dokument.

Lõppastmekoolituse õppetöö mahud:

1. teooriaõpe;

a) keskonda säästev,ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes (3 tundi);

b) libedasõidu riskivältimise praktikum (1 tund);

2. õppesõit;

a) keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine (2 tundi);

b) libedasõidu riski vältimise harjutused (1 tund).